Ve 2. sběrovém týdnu, který proběhl 12. – 16.2.2018, se celkem nasbíralo téměř 5, 5 tisíce kilogramů papíru, z toho přes 4,7 tis. kg na 1. stupni a asi 490 kg na 2. stupni.

 

Nejúspěšnější byly třídy 3.A (1051 kg), 4.B (728 kg) a 3.B (556 kg).

 

S organizováním pomáhají nejstarší žáci, opět z 9.A. Poděkování patří Danu Jánkovi, Jakubu Dolečkovi, Patriku Bergerovi, Vítku Andráškovi, Dominikovi Horákovi, Břeťovi Musilovi a Martinu Perenčayovi.

Skvělá spolupráce je i s firmou Kontest, která zajišťuje odvoz nasbíraného papíru.

 

Poděkování patří nejen dětem, ale hlavně rodičům, bez kterých by celá akce nebyla tak úspěšná. Třídy budou jako obvykle odměněny nejen finančně (podle nasbíraného množství), ale také malou sladkostí. S odměnou naloží každá třída ve spolupráci s tř. učitelem podle svého uvážení. Zbylá část bude použita na doplnění rostlin na školní zahradu a netradiční pomůcky do tříd i do ŠD.

 

Mgr. Michaela Marečková, koordinátor akce

TŘÍDA Kg papíru POŘADÍ
1.A 53  
1.B 441  
1.C 528  
2.A 127  
2.B 445  
2.C 275  
3.A 1051 1.
3.B 556 3.
3.C 116  
4.A 0  
4.B 728 2.
4.C 44  
5.A 68  
5.B 279  
6.A 45  
6.B 168  
7.A 0  
7.B 0  
8.A 0  
8.B 0  
9.A 489  
Nahoru