Školní parlament

V roce 1999 vznikl na naší škole školní parlament.

 

Parlament tvoří zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. ročníku. Zástupce je zvolen vždy svou třídou na začátku školního roku.

Parlament se schází jednou měsíčně, podle potřeby i častěji. Na schůzkách  se řeší dotazy žáků z jednotlivých tříd. Dotazy jsou zaměřeny na organizační chod školy z pohledu žáků a mohou být položeny přímo paní ředitelce, která se schůzek zúčastňuje. Dále se týkají akcí, které je možné připravit pro děti, podporuje se spolupráce mezi stupni, zejména mezi prvňáčky a deváťáky. Plánuje se výpomoc na vánočních a velikonočních dílnách, akcích pro předškoláky, zápisu do 1. tříd a dalších. Zástupci také navrhují, do jakých projektů a akcí, které organizují jiné organizace, se zapojit.

Poslední akcí parlamentu  ve spolupráci s Občanským sdružením je organizace Zahradní slavnosti, která je pořádaná vždy k Mezinárodnímu dni dětí na školní zahradě a hřišti.

Nahoru