KONEC ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 

  1. ODHLÁŠKY  OBĚDŮ NA 28.6., 29.6. A 30.6. /STŘEDA, ČTVRTEK A PÁTEK/ se přijímají nejpozději  v ÚTERÝ 27.6. DO 13,00 HODIN. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.
  2. VZNIKLÉ PŘEPLATKY ZA OBĚDY
  • placené přes účet, budou zaslány na konci školního roku/během srpna/ rodičům zpět na účet.

Nezapomeňte, že první platbu na školní rok 2017/2018 na měsíc září zasíláte na účet kuchyně  již v době od 10.8.-25.8.2017 - po připsané platbě na náš účet bude žák automaticky nahlášen na oběd od 4.9.2017.

  • žákům z 9. třídy a žákům, kteří odchází na jinou školu /kteří nemají nahlášené číslo účtu u vedoucí ŠJ/ budou vyplaceny přeplatky hotově po předložení písemného souhlasu rodičů s vyplacením přeplatku za obědy v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ ve dnech 27.6.-30.6.
  • ostatním žákům budou přeplatky za obědy převedeny do měsíce září /o vzniklé přeplatky se jim sníží částka za obědy v září/.

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

V DOBĚ OD 28.8.- 1.9.2017

  • ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ KE STRAVOVÁNÍ
  • DOMLUVIT FORMU PLATBY ZA OBĚDY
  1. z účtu trvalým příkazem /stálá měsíční platba/
  2. formou inkasa z účtu /aktuální platba , dodat souhlas s inkasem na náš účet 6873820267/0100 /doporučený limit 1000,- Kč / popřípadě vkladem na účet ŠJ

*VYŘÍZENÍ  KREDITNÍ KARTY ZA POPLATEK 35,-Kč NEBO ŽETONU 115,-Kč NA OBĚDY

 

Cena oběda

A6 kategorie   3 až 6  let    22,-Kč  doporuč. platba TP 480,-

A kategorie    7 až 10 let     24,-Kč  doporuč. platba TP 530,-

B kategorie   11až 14 let     26,-Kč  doporuč. platba TP 570,-

C kategorie   15 a více let     28,-Kč  doporuč. platba TP 620,-

 

ÚŘEDNÍ HODINY VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

PONDĚLÍ      28.8.    od   8,00 – 10,00 hodin

ÚTERÝ          29.8.    od  10,00 - 12,00 hodin

STŘEDA        30.8.    od  10,00  - 12,00 hodin

ČTVRTEK     31.8.    od   8,00 – 12,00 hodin

PÁTEK        1.9    .    od  10,00 - 12,00 hodin

PLATBA ZA OBĚDY PRO STÁVAJÍCÍ CIZÍ STRÁVNÍKY

Pondělí 28.8. od 10,00-12,00 hodin, Středa 30.8. od 8,00-10,00 hodin.

Nahoru